Main > Women, Javelin Throw > 1949-1952
1921-1924
1925-1928
1929-1932
1933-1936
1937-1948
1949-1952
1953-1956
1957-1960
1961-1964
1965-1968
1969-1972
1973-1976
1977-1980
1981-1984
1985-1988
1989-1992
1993-1996
1997-2000
2001-2004
2005-2008
2009-2012
2013-2016
2017-2020
All Years
1949
Natalia Smirnitskaya-Dyatlova URS  53.41
Galina Zybina URS  49.64
Klavdiya Mayuchaya URS  47.90
Aleksandra Chudina URS  47.19
Vera Nabokova URS  46.45
Dana ZŠtopkovŠ-IngrovŠ TCH  46.32
Lyudmila Anokina URS  45.90
Ingeborg Wolf GER  44.18
Valentina Popova URS  43.93
10  Herma Bauma AUT  43.35
1950
Aleksandra Chudina URS  51.56
Natalia Smirnitskaya URS  50.98
Galina Zybina URS  50.67
Vera Nabokova URS  50.10
Dana ZŠtopkovŠ TCH  48.43
Marlis MŁller FRG  47.00
Lyudmila Anokina URS  45.50
Ida Aldzere URS  45.13
Yelena Gorchakova URS  44.91
10  Nadezhda Tarasova URS  44.80
1951
Galina Zybina URS  51.45
Natalia Smirnitskaya URS  51.01
Vera Nabokova URS  50.90
Dana ZŠtopkovŠ TCH  49.90
Aleksandra Chudina URS  49.34
Yelena Gorchakova URS  48.00
Herma Bauma AUT  47.57
Marlis MŁller FRG  47.35
Lyudmila Anokina URS  46.01
10  Ida Aldzere URS  44.92
1952
Galina Zybina URS  53.35
Yelena Gorchakova URS  51.42
Dana ZŠtopkovŠ TCH  50.47
Aleksandra Chudina URS  50.01
Klavdiya Mayuchaya URS  49.90
Natalia Smirnitskaya URS  49.69
Lyudmila Anokina URS  47.93
Ida Aldzere URS  47.78
Ludmila Vasilyeva URS  47.57
10  Jutta KrŁger FRG  46.69