Main > Search > Profile Any corrections or remarks, please click here.
Meiju Li
Born: Jan 23, 1981
China
Shot Put
Personal Best:   19.38  Jinan  Oct 21, 2009
Top 25 Lists Tournaments Records
Year Result Place Venue Date
2001 18.92 14 Guangzhou Nov 21
2002 18.95 10 Benxi Jun 9
2003 18.96 11 Shijiazhuang Jun 06
2004 18.89 15 Shizuoka May 03
2005 19.05 10 Changsha Jun 24
2006 18.54 20 Shijiazhuang Aug 06
2007 19.09 11 Urumqi Sep 20
2008 19.18 11 Beijing Aug 16
2009 19.38 8 Jinan Oct 21
Year Result Place
2004 (World Indoor) 18.69 5
2005 (World) 18.35 7
2007 (World) 18.83 6
2008 (Olympic) 19.00 8
2008 (World Indoor) 19.09 3
2009 (World) 18.76 7
None